Sleva

Co se děje s potravinami při přípravě pokrmů?

138,00  97,00 

Jana Dostálová
Svazek II.

  • Publikace je zaměřena na získání informací jak zacházet s potravinami při přípravě pokrmů, aby byla zajištěna jejich hygienická nezávadnost, dobrá stravitelnost a využitelnost i obsah živin (bílkovin, tuků, sacharidů, minerálních látek) i látek ochranných (zejména vitamínů) a dále jak žádoucím způsobem ovlivnit jejich senzorické vlastnosti (chuť, vůni, barvu, texturu i celkový vzhled).

    V krátkém úvodu je zdůrazněn vliv výživy (stravování) na lidské zdraví a uveden výklad některých odborných termínů. Dále je popsána předběžná úprava potravin, jednotlivé postupy při tepelné úpravě potravin (vaření, dušení, pečení, opékání, grilování, smažení, pražení a mikrovlnný ohřev), použití nízkých teplot (chlazení a mražení) a změny, ke kterým při nich dochází. Je dán návod, jak podpořit žádoucí změny a potlačit změny nežádoucí tak, aby pokrm měl vysokou výživovou, hygienickou a senzorickou hodnotu. Kapitola o výhodách a nevýhodách konzumace syrové stravy. Pozornost je věnována i dohotovování pokrmů – ochucování (solení a kořenění), zahušťování, úpravě na talíři, volbě správné teploty…

    Publikace přináší základní znalosti o tom, jak připravovat pokrmy chutně a při tom zdravě. Tyto znalosti by mě mít každý, kdo pečuje o své zdraví, protože správná výživa se na zdravotním stavu člověka významně podílí. Knihu sepsala Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. na základě dlouholetých zkušeností.

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde