Co se děje s potravinami při přípravě pokrmů?

130,00 

Jana Dostálová
Svazek II.

  • Publikace je zaměřena na získání informací jak zacházet s potravinami při přípravě pokrmů, aby byla zajištěna jejich hygienická nezávadnost, dobrá stravitelnost a využitelnost i obsah živin (bílkovin, tuků, sacharidů, minerálních látek) i látek ochranných (zejména vitamínů) a dále jak žádoucím způsobem ovlivnit jejich senzorické vlastnosti (chuť, vůni, barvu, texturu i celkový vzhled).

    V krátkém úvodu je zdůrazněn vliv výživy (stravování) na lidské zdraví a uveden výklad některých odborných termínů. Dále je popsána předběžná úprava potravin, jednotlivé postupy při tepelné úpravě potravin (vaření, dušení, pečení, opékání, grilování, smažení, pražení a mikrovlnný ohřev), použití nízkých teplot (chlazení a mražení) a změny, ke kterým při nich dochází. Je dán návod, jak podpořit žádoucí změny a potlačit změny nežádoucí tak, aby pokrm měl vysokou výživovou, hygienickou a senzorickou hodnotu. Kapitola o výhodách a nevýhodách konzumace syrové stravy. Pozornost je věnována i dohotovování pokrmů – ochucování (solení a kořenění), zahušťování, úpravě na talíři, volbě správné teploty…

    Publikace přináší základní znalosti o tom, jak připravovat pokrmy chutně a při tom zdravě. Tyto znalosti by mě mít každý, kdo pečuje o své zdraví, protože správná výživa se na zdravotním stavu člověka významně podílí. Knihu sepsala Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. na základě dlouholetých zkušeností.