Dieta při antikoagulační léčbě

125,00 

Pavel Kohout, Petr Kessler, Lucie Růžičková
Svazek I.

58 stran, brožura

 • Pavel Kohout, Petr Kessler, Lucie Růžičková
  Svazek I.

  Knížka by měla pomoci pacientům, kteří se ocitli v situaci, kdy jim lékař předepsal léčbu snižující krevní srážlivost (tzv. antikoagulační léčbu). Autoři knihy čtenáře provádějí problematikou krevní srážlivosti za normálních podmínek, faktorů které ji ovlivňují, i chorobami, při kterých je nutné antikoagulační léčbu dodržovat. Aby bylo prodloužení času srážení krve co nejvyrovnanější, je nutné dodržovat určitá pravidla. Především možné ovlivnění jinými léky a dietou s kolísavým obsahem vitamínu K. Najdete zde seznam potravin s vysokým obsahem vitamínu K, výměnné jednotky a návod na vytvoření jídelníčku, který nepovede ke snížení obsahu vlákniny a dalších důležitých látek v dietě.

  PŘEČTĚTE SI UKÁZKU Z KNIHY

 • Další informace

  Ukázka z knihy

  E. Choroby břišní slinivky a jejich léčba
  Choroby pankreatu můžeme rozdělit podle několika hledisek. Rozlišujeme choroby endokrinní
  části pankreatu (tzn. s vnitřně sekretorickou funkcí), což jsou Langerhansovy ostrůvky a exokrinní
  části (se zevní sekretorickou funkcí), do které patří zbylá část slinivky břišní, která je tvořena vlastní
  žlaznatou tkání.
  Jednotlivé buňky Langerhansových ostrůvků mohou být postiženy nádorem, tyto nádory pak
  produkují velké množství hormonů (větší než normální) a vzniká typický klinický obraz onemocnění.
  Při postižení A buněk vzniká glukagonom s lehkým průběhem cukrovky a zánětem kůže (erytematózní
  dermatitida).
  Nádor z G buněk produkuje vysoké množství gastrinu a vzniká Zollingerův – Ellisonův syndrom, při
  kterém jsou stimulovány krycí buňky žaludku a ty pak produkují velké množství kyseliny solné
  v žaludeční šťávě, vznikají mnohočetné peptické vředy žaludku a dvanáctníku.
  Další ostrůvkový nádor produkuje VIP (vasoaktivní intestinální peptid) a vzniká syndrom Vernerův
  – Morrisonův, neboli pankreatická cholera s průjmy a dehydratací pacienta.
  Nejznámějším nádorem je nezidiom neboli inzulinom, což je nádor z B buněk produkující velká
  množství inzulinu. Projevuje se opakovanými záchvaty bezvědomí na podkladě hypoglykémie (nízké
  hladiny cukru v krevním oběhu). Při poškození B buněk vzniká nedostatek inzulinu a cukrovka neboli
  diabetes mellitus. O této chorobě však v další části této knihy nebudeme podrobně pojednávat. Rádi
  bychom odkázali na knihu doc Zdeňka Rušavého a RNT Veroniky Frantové: Diabetes mellitus čili
  cukrovka, diabetická dieta, která vychází v edici Rady lékaře, průvodce dietou.
  Choroby zevně sekretorické části pankreatu (tvořící většinu tkáně slinivky břišní) můžeme rozdělit
  na choroby zánětlivé (pankreatitidy), nádorové, úrazové a vrozené.
  Kniha obsahuje informace pro laiky nebo pro pacienty shrnuté do otázek a odpovědí,
  podrobnější informace o onemocněních slinivky břišní, zásady pankreatické diety a její
  stupně, příklady tvorby jídelníčku, tabulky výživových hodnot atd.