Klinická výživa

1 955,00 

Monografie Klinická výživa je komplexním textem, který se zabývá výživou ve všech jejích aspektech. Je primárně určena lékařům s atestací v základním oboru se zájmem o klinickou výživu, může však sloužit též jako výukový text k atestaci z klinické výživy a intenzivní metabolické péče garantovaný Výborem Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Autorský kolektiv tvoří celkem 74 autorů, z toho 58 lékařů, devět nutričních terapeutů, tři farmaceuti, zdravotní sestra a dva vysokoškolští odborníci. Text je rozdělen na obecnou a speciální část.

V první, obecné části se zabývá historií klinické výživy, jednotlivými makro- i mikronutrienty a jejich metabolismem, postupy vyšetření nutričního stavu včetně screeningu malnutrice a následnými kroky nutriční podpory, legislativou, zásadami správné výživy i alternativními směry, výživou ve sportu, dietním systémem. Další kapitoly se věnují enterální a parenterální výživě, jejich komplikacím, způsobům zavedení vstupů pro jejich aplikaci a domácí nutriční podpoře, dále etickým aspektům nutriční péče a organizaci nutriční podpory včetně pravomocí jednotlivých profesí. Samostatná kapitola se týká výživy v různých obdobích života.

Ve druhé, speciální části jsou podrobně probrány aspekty klinické výživy u onemocnění jednotlivých systémů lidského organismu. Jedná se o onemocnění dutiny ústní, dysfagické obtíže, onemocnění plic a dýchacích cest, výživu v gastroenterologii a hepatologii, u pacientů se selháním ledvin, s diabetes mellitus nebo poruchami metabolismu tuků, u obézních pacientů, pacientů s osteoporózou a neurologických nemocných. Své místo mají kapitoly o dědičných metabolických onemocněních, potravinových alergiích, poruchách příjmu potravy a dalších psychiatrických diagnózách. Rozsáhlá kapitola je věnována výživě u onkologicky nemocných, následují kapitoly o výživě v chirurgii, v transplantologii a u kriticky nemocných na jednotkách intenzivní péče. Monografie je uzavřena kapitolami o výživě pacientů v extrémním stavu a nemocných s COVID-19.

 • Pavel Kohout et al.

  KLINICKÁ VÝŽIVA

  Monografie Klinická výživa je komplexním textem, který se zabývá výživou ve všech jejích aspektech. Je primárně určena lékařům s atestací v základním oboru se zájmem o klinickou výživu, může však sloužit též jako výukový text k atestaci z klinické výživy a intenzivní metabolické péče garantovaný Výborem Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Autorský kolektiv tvoří celkem 74 autorů, z toho 58 lékařů, devět nutričních terapeutů, tři farmaceuti, zdravotní sestra a dva vysokoškolští odborníci. Text je rozdělen na obecnou a speciální část.

  V první, obecné části se zabývá historií klinické výživy, jednotlivými makro- i mikronutrienty a jejich metabolismem, postupy vyšetření nutričního stavu včetně screeningu malnutrice a následnými kroky nutriční podpory, legislativou, zásadami správné výživy i alternativními směry, výživou ve sportu, dietním systémem. Další kapitoly se věnují enterální a parenterální výživě, jejich komplikacím, způsobům zavedení vstupů pro jejich aplikaci a domácí nutriční podpoře, dále etickým aspektům nutriční péče a organizaci nutriční podpory včetně pravomocí jednotlivých profesí. Samostatná kapitola se týká výživy v různých obdobích života.

  Ve druhé, speciální části jsou podrobně probrány aspekty klinické výživy u onemocnění jednotlivých systémů lidského organismu. Jedná se o onemocnění dutiny ústní, dysfagické obtíže, onemocnění plic a dýchacích cest, výživu v gastroenterologii a hepatologii, u pacientů se selháním ledvin, s diabetes mellitus nebo poruchami metabolismu tuků, u obézních pacientů, pacientů s osteoporózou a neurologických nemocných. Své místo mají kapitoly o dědičných metabolických onemocněních, potravinových alergiích, poruchách příjmu potravy a dalších psychiatrických diagnózách. Rozsáhlá kapitola je věnována výživě u onkologicky nemocných, následují kapitoly o výživě v chirurgii, v transplantologii a u kriticky nemocných na jednotkách intenzivní péče. Monografie je uzavřena kapitolami o výživě pacientů v extrémním stavu a nemocných s COVID-19.

   

  OBSAH:

  Seznam zkratek * Úvod * Předmluva: nutriční věda – pilíř teoretické a praktické medicíny * OBECNÁ VÝŽIVA * 1. Historie klinické výživy a nutriční péče * 2. Základy klinické výživy * 3. Svaly a pohyb * 4. Nutriční stav, jeho vyšetření a sledování * 5. Živiny a jejich dietární zdroje * 6. Zásady správné výživy a alternativní směry * 7. Dietologie a nutriční podpora * 8. Etika v klinické výživě * 9. Organizační a legislativní aspekty nutriční péče * 10. Specifika výživy v různých obdobích života * SPECIÁLNÍ VÝŽIVA * 11. Výživa u chorob a postižení dutiny ústní * 12. Dysfagie – nutriční postupy jako součást komplexní péče * 13. Klinická výživa v pneumologii * 14. Výživa v gastroenterologii * 15. Klinická výživa v hepatologii * 16. Klinická výživa u pacientů s onemocněním ledvin * 17. Výživa v prevenci a léčbě diabetes mellitus * 18. Výživa v prevenci a léčbě poruch metabolismu tuků * 19. Klinická výživa v prevenci a léčbě obezity * 20. Klinická výživa u vybraných metabolických poruch kostí * 21. Výživa v neurologii * 22. Výživa u dědičných metabolických poruch * 23. Klinická výživa u potravinových alergií * 24. Poruchy příjmu potravy a výživa v psychiatrii * 25. Výživa v onkologii * 26. Výživa v chirurgii * 27. Klinická výživa a transplantace orgánů * 28. Výživa kriticky nemocných * 29. Nutriční péče u extrémních stavů a v extrémních podmínkách – hromadná neštěstí a teroristické útoky, crush syndrom, polytraumata * 30. Nutriční péče u pacientů s infekcí COVID-19 * Medailonky autorů * Rejstřík * Souhrn * Summary

   

  Praha: Galén 2021, 944 s. – První vydání, 195×280 mm, vázané, barevně, 2500 Kč, ISBN 978-80-7492-555-9

   

  Kontakt: Galén, spol. s r.o., Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 602 139 914, e-mail: objednavky@galen.cz, www.galen.cz