Průvodce očkováním. Máme se bát chřipky?

106,00 

Jaroslav Koten
Svazek III.

60 stran, brožura

  • Každý rok se chřipka stává příčinou statisíců úmrtí ve světě, 1.500–2.000 lidí na každých 10 milionů obyvatel zemře v souvislosti s chřipkou, to je 250.000–500.000 lidí každý rok. Dobrovolné očkování a očkování rizikových skupin zůstává stále jediným účinným prostředkem jak zabránit těmto rozsáhlým epidemiím. V České republice bývá ročně hlášeno 850.000–1.200.000 onemocnění. Na následek samotné infekce virem u nás zemře cca 2.000 lidí ročně v důsledku komplikací chřipky s jiným onemocněním nebo komplikací s chronickým onemocněním.ČR je v porovnání s řadou evropských států proočkovaní proti chřipce stále velmi nízké a obecné povědomí o výhodách i nevýhodách tohoto typu vakcinace velmi různorodé. Za vyspělými zeměmi zaostáváme i v proočkování rizikových skupin populace (starší a chronicky nemocné osoby) i zdravotnického personálu. Častým zdrojem pochybností je obecné podcenění chřipky jako závažného onemocnění a neopodstatněná nedůvěra ve vakcíny.V textu publikace je probrána historie poznání infekčních nemocí na základě rozvoje mikrobiologie a imunologie. Krátce je vyložen vztah a následky působení mikroorganizmu na makroorganizmus, etiologie infekčního procesu a z tohoto poznání pak vyplývající možnosti a nynější stav léčby infekčních chorob, hlavně však jejich prevence. Jsou vysvětleny pojmy pasivní a aktivní imunizace, rozdíl pojmů vakcinace a imunizace. V knížce lze najít informace o povinném a doporučeném očkování populace v ČR a o očkování cestovatelů.

    Podrobněji je pak probráno onemocnění chřipkou, vysvětleny rozdíly v pojmech epidemie a pandemie, možnosti léčby, komplikace onemocnění a hlavně prevence s rozvojem vakcín i s pohledem na možnosti jejich budoucího vývoje.