Výživa dialyzovaných pacientů

210,00 

Petra Pokorová, DiS.

140 stran, brožura

  • K napsání této knihy mě inspirovali samotní pacienti, kteří se během mé mnohaleté praxe stali neodmyslitelnou součástí mého života, vlastně i mojí druhou rodinou. Chronická onemocnění ledvin a následná dialýza je široké téma, které se netýká jen medicínských otázek nebo výživy. Snažila jsem se proto fakta proložit úvahami, povzbuzením i tématy k zamyšlení, které možná na první pohled , s výživou při dialýze nesouvisí. I když….. Kniha obsahuje také recepty s propočty parametrů sledovaných právě při dialyzační léčbě.