1) Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém webu www.forsapi.cz. Internetový obchod
provozuje Forsapi spol. s.r.o. (PLÁTCE DPH), podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodá-
vajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).
2) Kdy a jak dostanu zboží?
Po obdržení objednávky emailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Většina běžného zboží je skladem,
tudíž jej expedujeme průběžně. Pokud požadované zboží momentálně není na skladě, budeme Vás o nejbližším
termínu jeho dodání informovat e-mailem nebo telefonicky. Do deseti dnů od expedice Vám dorazí zásilka na
Vámi zvolenou adresu.
3) Doprava
Česká republika
Pro dopravu používáme Českou poštu, nebo PPL (balíky nad 5 kg). Poštovné se účtuje dle skutečné váhy,
jinak činí nejčastěji 100.00 Kč. Zboží je zasíláno na dobírku nebo je možné zboží po domluvě vyzvednout
osobně na adrese: Rasošky 82,552 21 Rasošky.
Slovensko
Slovensko pro nás zajištují slovenské distribuční sítě a vaši případnou objednávku jim přeposíláme.
4) Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.forsapi.cz jsou závazné.
Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek
reklamace a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného
zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů
a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho
převzetím.
6. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového webu
www.forsapi.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím
a o jeho nákupech.
7. Prohlašujeme, že veškeré zboží nabízené v rámci internetového webu www.forsapi.cz, pochází ze
skladů oficiálních výrobců a dovozců.
8. Ceny uvedené v ceníku jsou s DPH (dle aktuální sazby DPH na knihy) a konečné.
9. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné
nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající
informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
5) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů
od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v
původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného
zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující
nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele
nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete
tím dobu vyřízení.
6) Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího ode
dne odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních
podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného
zboží včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto
jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
3. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání
nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná
dohoda s prodejcem.
4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami
výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho
ust. § 409 a násl